Svensk fastighetskonsult tillhandahåller rådgivning samt kreativa och
  lönsamma lösningar för att utveckla  skogs- och lantbruksfastigheter